نماگرهای اقتصادی بهار 1397 منتشر شد

نماگرهای اقتصادی شماره 92، مربوط به سه ماهه اول سال 1397 منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 92 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی این بانک انتشار یافت.

برای دریافت این شماره به منوی نشریات و پژوهش ها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی مراجعه کنید.
 

namagar

 
تعداد بازديدها:   3,900