یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های حمایتی نظام بانکی برای کنترل اثرات اقتصادی گسترش کرونا

یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های حمایتی نظام بانکی برای کنترل اثرات اقتصادی گسترش کرونا
نکاتی را در خصوص برنامه‌های حمایتی  نظام بانکی، برای کنترل ا​​​ثرات اقتصادی گسترش ویروس کرونا،لازم می دانم بیان کنم: 

✳️منتهای خواسته و آرزوی دولت و بانک مرکزی ، ارائه کمک‌های بیشتر، در سطح وسیع‌تر و بلاعوض است،ولیکن،همانگونه که مردم شریف می دانند،تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا بهمراه کاهش قیمت نفت، هزینه های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات  داخل و خارج از بودجه دولت را بشدت در تنگنا قرار داده است.

✳️ با این حال،برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آسیب شده‌اند، سیستم بانکی می بایست بسرعت تسهیلاتی به اقشاریارانه بگیر اختصاص می داد. لذا، ۴میلیون خانوار کم درآمد بین ۱ تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحسنه ۴درصد دریافت خواهند کرد و مابه التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می پردازد . بعلاوه بیش از۲۳میلیون خانوار یارانه بگیر نیز، وام خرید با نرخ ۱۲درصد دریافت می کنند.نرخ ۱۲درصدی کارمزد این وام‌‌ها،تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی میسر شده وکاهش بیش ازاین درنرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانکها، امکان نداشت.

✳️ علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران ، بانکها به کمک بانک مرکزی ، ۵۲ هزار میلیارد تومان ( از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان ) به بنگاهها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام میدهند. با توجه به تعویق سه ماههٔ اقساط، و مطالبات جاری بانکها ومشکلات ترازنامه‌ای آنها،این تلاش بسیار درخور توجه است.

✳️ این اقدامات همزمان، بدنبال پایدارکردن و حفظ زنجیره تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقشارآسیب دیده اقتصاداست. بانک مرکزی ، تمامی تلاش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد کشور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور کند.


تعداد بازديدها:   4,314