توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد چگونگی تخصیص تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد چگونگی تخصیص تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل این بانک طی یادداشتی در صفحه اینستاگرامی شخصی خود نوشت:

این روزها عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته، درخصوص سرنوشت وام 75 هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی می شود و بر مراقبت بیشتر، جهت صرف آن در امور مولد، تأکید می شود. دراین خصوص چند نکته را اعلام می کنم:

1-ثلث این مبلغ، مستقیماً به حساب های خانوارهای یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز، نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا، نگرانی از انحراف آن بی مورد است.

2-بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، یا اشتغال زیر 50 نفر، که نیروی کار خود را، به تشخیص وزارت کار، حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد. بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا وخدمات، توسط واحدهای دارای شاغل و به التبع آن مولد است. لذا، برای شفافیت بیشتر اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وامها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

3-همانگونه که قبلاً اعلام کردم، دولت و بانک مرکزی از طریق دو اقدام، به دنبال عرضه از یک طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.


تعداد بازديدها:   4,225