روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (24 اردیبهشت‌ ماه 1399)

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (24 اردیبهشت‌ ماه 1399)
پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1399 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک سفارش‌ فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه و در حجمی بسیار محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کرد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معامله و تسویه مربوط به اين حراج در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت‌ماه انجام شد. مشارکت بسیار محدود بانک‌ها در عملیات بازار باز نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.

همچنين، بانک مرکزی روز چهار‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1399 در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می‌کند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، روز دو‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه 1399 از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. 
 
متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه 1399 از طریق سامانه بازار بين‌بانکی اقدام کنند.
 


تعداد بازديدها:   4,497