در سه ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 انجام شد:

اعطای 36.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

طی سه ماهه 1399  به 484 شرکت (*) دانش بنيان مبلغ 36.6 هزار ميليارد ريال (ميانگين هر شرکت 75.6 ميليارد ريال) تسهيلات پرداخت شد که نسبت به  سه ماهه 1398 به ميزان 95.5 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بيشترين تسهيلات طی سه ماهه نخست 1399 از سوی بانک‌هاي ملی به مبلغ 7.1 هزار ميليارد ريال، صادرات به مبلغ 7 هزار ميليارد ريال و ملت به مبلغ 6.7 هزار ميليارد ريال و پرداخت شده است.

جدول

(*) منظور از تعداد شرکت‌ها در گزارش‌های پيش از مقطع آذر ماه 1397، تعداد تسهيلات اعطايی به شرکت‌های دانش بنيان بوده است و  از مقطع آذر ماه 1397 تعداد شرکت‌ها فارغ از تعداد تسهيلات پرداختی منظور نظر است.


تعداد بازديدها:   3,205