در راستای تکالیف قانون جهش تولید دانش بنیان؛

بانک ها مجازند ضمانت نامه صندوق های دانش بنیان ها را بپذیرند

بانک ها مجازند ضمانت نامه صندوق های دانش بنیان ها را بپذیرند

بانک ها مجازند ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفايی و صندوق‌های غيردولتی پژوهش و فن‌آوری را بپذيرند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک تکاليف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در «قانون جهش توليد دانش‌بنيان» مصوب جلسه 11 اردیبهشت ماه سال 1401 مجلس شورای اسلامی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر این اساس و طبق بند (ب) ماده (4)، دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غيردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامين اعتباری و تضامين مربوط به فرايند ارجاع کار، خريد انواع کالا و ماشين‌آلات، معاملات پيمانکاری، انجام تعهدات، پيش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفايی و صندوق‌های غيردولتی پژوهش و فن‌آوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1‏/2‏/1394را بپذيرند.

همچنین متن زیر به انتهای بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور اضافه می‌شود:
سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفايي در طرح‌های مصوب شورای راهبری فن‌آوری‌ها و توليدات دانش‌بنيان از شمول اين بند مستثنی شده و به عنوان فعاليت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاريخ آغاز سرمايه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمايه‌گذاری و خروج اقدام کنند.تعداد بازديدها:   1,029