عرضه انواع سکه ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،علاوه بر بانک کارگشایی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انواع سکه بهارآزادی را از تاریخ 16/12/86 ، علاوه بر بانک کارگشایی از طریق صرافی های مجازتحت نظارت خود عرضه می نماید . انواع سکه های یاد شده که تاکنون از طریق بانک کارگشایی در بسته های صدتایی عرضه می شد ، از این پس در بسته های دویست و پانصد تایی نیز ارائه می شود. عرضه مستقیم  سکه به صرافیهای مجاز همه روزه از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر توسط اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجــــام می شود.
 قیمت سکه های عرضه شده از سوی اداره نشر اسکناس و خزانه به صرافی های مذکوربرای مورخ 16/12/86 به شرح ذیل می باشد :
سکه تمام بهار آزادی  : دومیلیون و دویست و بیست هزار ریال ( 2220000 ریال )
نیم سکه بهار آزادی   : یک میلیون یکصدو سی هزار ریال (‌1130000 ریال )
ربع سکه بهار آزادی  :  ششصد هزارریال  ( 600000 ریال )
 بدیهی است هرگونه تغییر در قیمت سکه ها، در روزهای بعدی ، مطابق با نوسانات قیمت بازارهای بین المللی طلا خواهد بود .
     همچنین بعداز ظهر هرروز فروش سکه در محل بانک کارگشایی از ساعت 14 الی 20 نیز ادامه خواهد داشت .
 بانک مرکزی در نظر داردبا این اقدام ، هرگونه مازاد تقاضا برای انواع سکه های طلا را که معمولا" در ایام پایانی سال رخ می دهد ، پاسخگو باشد که بدین ترتیب تفاوت قیمت بازار داخلی و قیمـــت های بین المللی منتفی خواهد شد .
  
تعداد بازديدها:   9,817