نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 1387 منتشر شد

نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 1387 منتشر شد

 به گزارش روابط عمومی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 1387 (شماره 53 )بانک  مرکزی منتشر شد .
  علاقمندان برای استفاده از اطلاعات آماری نماگرها ، می توانند به پایگاه اطلاع رسانی این بانک  به نشانی http://www.cbi.ir/Category/EconomicTrends_fa.aspx  مراجعه کنند.
 تعداد بازديدها:   6,108