شرکت رییس کل بانک مرکزی دراجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

    روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : جناب آقای دکتر بهمنی ، رییس کل بانک مرکزی در راس هیاتی بلند پایه از مقامات اقتصادی کشور برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به امریکا سفر کرد.
  نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group)، همه ساله در دو نوبت برگزار مي‌شود، که طي آن از تمامي روساي کل بانک هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو دعوت به عمل مي‌آيد.
   اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار مي گردد و هر سه سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود.دراجلاس بهاره امسال نيز که  در روزهاي 16-17 آوريل 2011 (27-28 فروردين 1390) برگزار مي شود، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و هيات همراه به منظور شرکت در اجلاس ياد شده عازم واشنگتن شدند.
   از مهمترين نشستهاي اين اجلاس، مي توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و روساي کل گروه 24، نشست معاونين گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره نمود.
   حضور مقامات بانکي و اقتصادي کشورها در اين اجلاس فرصت مناسبي را فراهم مي‌آورد، تا ملاقات هايي ميان روساي کل و ساير اعضاي هيات هاي اعزامي از کشورهاي مختلف در راستای افزايش ارتباط و همکاري هاي بانکي و اقتصادي فيمابين صورت گیرد.
    قرار است جناب آقای دکتر بهمني، در حاشيه جلسات ياد شده ، ملاقات هايي با مسئولين ارشد بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف پيرامون موضوعات مورد علاقه و گسترش همکاري هاي بانکي، اقتصادي و منطقه‌اي داشته باشد. در این راستا، جلسه‌اي نيز بين هيات بانک مرکزي و مديرعامل صندوق بين‌المللي پول و همچنين رئيس و کارشناسان اداره خاورميـانه و آسياي مرکزي صندوق بين المللي پول برگزار خواهد شد .

 تعداد بازديدها:   6,614