پاسخ دکتر قضاوی به سؤال خبرنگاران رسانه ها در مورد اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور

    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر قضاوی ، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگاران رسانه های گروهی، پیرامون  برآوردهای اخیری که از رشد اقتصادی کشور درسال 2011 میلادی از قول برخی نهادهای خارجی عنوان می شود ، گفت:
  تحولات اقتصادی سالهای اخیر حکایت از روندی رو به جلو دارد . در سال 1387، خشکسالی وسرمازدگی موجب شد، عملکرد بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و رشد این بخش به منفی 12 درصد برسد .
  دکتر قضاوی اظهار داشت: همین پدیده در کنار سایر عوامل فرعی ، رشد اقتصادی سال 1387 را محدود کرد . اما در سال بعد عملکرد بخش کشاورزی و مسکن تحول چشمگیری داشت . بطوریکه بخش کشاورزی با حدود 29 واحد درصد بهبود دررشد مواجه شد و رقم منفی 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسید . این عوامل موجب شد رشد اقتصادی سال 1388 بهبود چشمگیری پیدا کند .
وی افزود: در بخش قابل ملاحظه ای از سال 1389 نیز عواملی که موجب کندی رشد اقتصادی شود ، ملموس نبود . نکته مهمی که وجود دارد این است که افزایش قیمت حامل های انرژی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی می تواند در کوتاه مدت ، رشد اقتصادی را محدود کند . اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوی مصرف فراورده ها و نیز به افزایش کارایی انجامیده و اتفاقا" می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی باشد. خصوصا" اینکه دولت حداکثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خرید خانوارها از طریق هدفمند سازی یارانه ها و نیز کمک به بنگاه ها در جهت اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی به خرج می دهد .
 معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به تفاصیل فوق ،برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال جاری را بدبینانه می توان ارزیابی کرد و معمولا" این ارزیابی ها در گذر زمان اصلاح می شود .
 دکتر قضاوی بیان داشت: ضمنا" در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به مناسبت برگزاری همایش سیاست های پولی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، آخرین تحولات اقتصادی کشور را برای اطلاع عموم ارائه خواهیم کرد . این رویدادی است که طی سالهای اخیر عموما" اتفاق افتاده و بانک مرکزی از این فرصت برای ارائه تحلیلی از تحولات اقتصادی کشور استفاده کرده است .

 تعداد بازديدها:   7,860