قابل توجه کلیه صرافان محترم سراسر کشور

  به اطلاع می رساند : آخرین مهلت اعلام اسامی کاربران صرافی جهت شرکت در سمینار آموزشی سامانه صرافی های کشور پایان وقت اداری 12/2/90 می باشد.
  لازم به ذکر است تاریخ فوق الاشاره به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و برای کاربرانی که پس ازمهلت مقرر معرفی شوند کارت ورود صادر نخواهد شد. ضمنا زمان و مکان برگزاری سمینار آموزشی از تارخ سه شنبه 13/02/90 از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.تعداد بازديدها:   6,722