دسترسی به مجموعه مقررات ارزي آسانتر شد

 روابط عمومي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: دسترسی عموم مردم به دستورالعمل های ارزی آسانتر شده است.
 این گزارش می افزاید: پیرو مصوبات ششمين جلسه شوراي راهبردي اطلاع‌رساني بانک و به منظور اطلاع رسانی در زمینه آخرين دستور‌العمل‌هاي ارزي و مصوبات مربوطه، در سامانه اينترنتي بانک و بخش "دسترسي سريع " سرفصلي تحت عنوان «مجموعه مقررات ارزي» ایجاد شده است که اطلاعات لازم در آن ارائه و بنا به مقتضيات داخلي و بين‌المللي  به روز مي‌گردد.تعداد بازديدها:   9,390