آيين‌نامه « مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک‌ها » ابلاغ شد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در اجراي تکليف مقرر در ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم تعيين سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تاسيس بانک مشترک ايراني و خارجي طی بخشنامه ای به کلیه  بانک های دولتی ،غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، آیین نامه"مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک‌ها" مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/1390 شوراي پول و اعتبار را ابلاغ کرد . 
متن کامل آیین نامه یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http://www.cbi.ir/page/8443.aspx بخش نظارت بانکی قابل دسترس می باشد.تعداد بازديدها:   7,623