شعب مرکزی بانکهای دولتی و خصوصی مجاز به فروش ارز مسافرتی شدند

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد :
   علاوه بر شعب ارزی بانک های ملی ، ملت ،صادرات  در سراسر  ایران   و صرافی ها و بانکهای  مستقر در مبادی خروجی کشور ( فرودگاههای   بین المللی و...)  شعب مرکزی سایر بانکها  نیز مجاز به فروش ارز مسافرتی می باشند.
  برابر بخشنامه یاد شده که در تاریخ 7/7/90 به بانکها ابلاغ گردیده است  متقاضیان ارز مسافرتی می توانند برای تامین ارز مورد نیاز خود به شعب مرکزی بانکها نیز مراجعه نمایند .تعداد بازديدها:   10,984