«دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی» ابلاغ شد

بانک مرکزی طی بخشنامه ای«دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی» مصوب سی وهشتمین جلسه کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 2/6/1390 را به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد :
     يادآوري مي‌نمايد به موجب مصوبه فوق‌الذکر از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، «دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات سنديکايي» موضوع بخشنامه شماره 57370/88 مورخ 17/3/1388 ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
      شایان ذکر است ،‌ دستورالعمل فوق الذکر در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://www.cbi.ir/page/8464.aspx   بخش قوانین و مقررات ، قسمت «بخشنامه ها» برای عموم قابل دسترس می باشد .تعداد بازديدها:   8,168