بانک مرکزی دستور تغییر مدیرعامل و ریاست هیات مدیره بانک گردشگری را صادر کرد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی دستور تغییر مدیرعامل و ریاست هیات مدیره بانک گردشگری را صادر کرد.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی به بانک یادشده اعلام نموده است تا هر چه سریعتر نسبت به معرفی مدیرعامل ورئیس هیات مدیره به این بانک  جهت احراز صلاحیت آنان اقدام نماید.

 تعداد بازديدها:   10,615