بخشنامه بانک مرکزی در مورد فروش ارز مسافرتی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به موجب بخشنامه اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک، فروش ارز مسافرتی در هر سفر و برای هر یک از مسافران هوائی به مقصد تمامی کشورها (به استثنای عراق و سوریه) مبلغ 2000 دلار و برای مسافران زمینی،ریلی و دریایی مبلغ 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
در این بخشنامه همچنین آمده است: فروش ارز مسافرتی هوائی، زمینی، ریلی و دریایی کشورهای عراق و سوریه نیز 500 دلار می باشد و فروش ارز مسافرتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به میزان 50 درصد مبالغ فوق خواهد بود.
شایان ذکر است بخشنامه فوق در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://www.cbi.ir/page/2565.aspx بخش «قوانین و مقررات» تحت عنوان: خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی در دسترس عموم قرار دارد.تعداد بازديدها:   15,957