اعطاي تسهيلات زير سقف 100 ميليون ريال با یک ضامن معتبر

       به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  این بانک طی بخشنامه ای مصوبات يکهزار و يکصد و سي‌امين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 26/07/1390 را جهت اجرا به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.
 در این بخشنامه آمده است:
- «بانک‌ها و موسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات زير سقف 100 ميليون ريال، فقط از يک ضامن معتبر براي تضمين بازپرداخت تسهيلات استفاده نمايند.»
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، با شرط ذيل مي‌توانند نسبت به ارايه خدمات گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي به مشتريان اقدام نمايند:
گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفاً در شرايطي امکان‌پذير مي‌باشد که ذي‌نفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد.“تعداد بازديدها:   12,232