وام قرض الحسنه ازدواج افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای مصوبات يکهزار و يکصد و سي‌امين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 26/7/1390 را جهت اجرا به بانکهای ملی ایران،صادرات ایران،تجارت،ملت،سپه، کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرد.
 در این بخشنامه آمده است:
« از تاریخ 1/8/1390 سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 25 میلیون ریال به 30 میلیون ریال برای هر یک از زوجین افزایش می‌یابد.»تعداد بازديدها:   19,312