جوانان و سنت پسندیده ازدواج

نگاهی به عملکرد سامانه اينترنتي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور بهره‌مندي عادلانه کليه زوجين در سراسر کشور از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و امکان بررسي وضعيت عملکرد بانکها و رسيدگی به شکايات و همچنين پيگيري تخلفات احتمالي بانکها حسب تصميمات متخذه در اين بانک مقرر گرديد، سامانه اينترنتي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج راه اندازي گردد.
در اين راستا جهت بسط و گسترش نظام بانکداري نوين ، بانک مرکزی ايجاد بانک اطلاعاتي جامع جهت استفاده در برنامه‌ريزي، هدايت و مديريت اعتباری منابع قرض الحسنه بانکها، نظارت بر عملکرد بانکها و يکپارچه‌سازي اعطاي تسهيلات قرض  الحسنه ازدواج در سراسر کشور در يک چارچوب معين را ضروري ديد.
سامانه مذکور از اواخر سال 1387 به صورت آزمايشي در شهرستان قم اجرا و سپس در اوايل سال 88 در کل کشور راه اندازي شد. حسب گزارش‌هاي دريافتي از ابتدای فعال شدن سامانه تا پايان شهريور1390، حدود 3/3 ميليون نفر در اين سامانه ثبت نام کرده اند و تا کنون نزديک به 7/2 ميليون  نفر از اين طريق موفق به اخذ تسهيلات مربوطه شده اند.
از جمله مزاياي راه اندازي سامانه، ارائه آمار دقيقي از گيرندگان اين گونه تسهيلات است چرا که همواره ميزان تسهيلات اعطايي مورد اشاره در محافل اقتصادی مورد بحث و ترديد بود.
در حال حاضر؛ بانکهاي ملي ايران ، صادرات ايران ، تجارت، ملت، سپه، مسکن، رفاه کارگران ، کشاورزي، ‌پست بانک و اخيرا" بانک قرض الحسنه مهر ايران نيز به عضويت اين سامانه درآمده اند و از محل منابع سپرده های قرض الحسنه پس انداز خود اقدام به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مي نمايند.
گفتني است از سال 1388 تا کنون ، بانک ملي با حدود 830 هزار نفر مراجعه کننده و 670‌ هزار فقره اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در رديف نخست و بانک صادرات با حدود 568 هزار نفر مراجعه کننده و 476 هزار فقره اعطاي وام در رتبه دوم قرار دارند و اگر نسبت افراد ثبت نام کننده به دريافت کننده را در فرايند اخذ تسهيلات ازدواج در نظر بگيريم، بانک صادرات با 84 درصد در رتبه اول و بانک ملي با 81 درصد در رده دوم قرار دارند.
در مورد روند دريافت تسهيلات نيز به اطلاع می رساند پس از ثبت نام زوج و زوجه در سامانه قرض الحسنه ازدواج و دريافت کد رهگيری‌،‌ ابتدا هويت وام گيرنده از سوی سازمان ثبت احوال تأئيد مي شود. در صورت تاييد مشخصات ثبت نام‌کننده از سوی سازمان ثبت احوال ، از طريق بانک مورد نظر متقاضي ،‌شعبه پرداخت کننده تسهيلات تعيين مي شود. پس از مراجعه متقاضي دريافت قرض الحسنه به شعبه و ارائه مدارک مورد نياز، ‌قرارداد دريافت قرض الحسنه بين طرفين منعقد مي شود و در مرحله آخر ، پس از تکميل پرونده نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
سقف فردی تسهيلات قرض الحسنه از ابتدای آبان ماه امسال از 25 ميليون ريال به 30 ميليون ريال برای هر يک از زوجين افزايش يافت . ضمنا" کارمزد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 4 درصد در سال می باشد که می بايست از سوی متقاضی به بانک پرداخت گردد. ضمنا" متقاضيان بايد به هنگام دريافت تسهيلات بنا به تشخيص بانک، ‌تضمين کافي ارائه نمايند.
لازم به ذکر است افراد صرفا" براي ازدواج اول خود و از موعد ثبت عقد زوجين تا پايان سال بعد مي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.تعداد بازديدها:   11,252