از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد

آئين‌نامه تأمين مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک‌مرکزي طي بخشنامه‌اي آئين‌نامه تأمين مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا مصوب هيأت محترم وزيران را جهت اجرا به بانک‌هاي ملي، مسکن، صادرات، تجارت، ملت، سپه و رفاه کارگران ابلاغ نمود.
 بر‌اساس مفاد آئين نامه‌ مذکور، دولت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود‌تسهيلات ‌ياد‌شده‌(4٪ سهم متقاضي‌ تا نرخ سود مصوب سياست‌هاي پولي‌، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال1390) را تضمين نموده است.تعداد بازديدها:   8,090