با وجود اطلاع‌رسانی برخی رسانه‌ها

دستور‌العمل فروش ارز مسافرتی تغییر نکرده است

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اخیراً در برخی رسانه های جمعی خبری مبنی بر «کاهش 75 درصدی سهمیه ارز مسافرتی به 500 دلار » منتشر شده است که ضمن تکذیب این مطلب به آگاهی می رساند آخرین تغییرات مربوط به فروش ارز مسافرتی به بخشنامه شماره 1022/60 مورخ 03/08/1390 مربوط می شود که بر اساس آن نرخ ارز اختصاص یافته به مسافران از نرخ بانکی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال  تغییر یافته است.
بر این اساس، فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( به استثناء عراق و سوریه) یک بار در سال و به میزان 2000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها ، فروش ارز مسافرتی برای مسافرین هوایی کشورهای عراق و سوریه یک بار در سال به مبلغ 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزها، فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی ، ریلی و دریایی یکبار در سال به مبلغ 500 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور یکبار در سال و به میزان 50٪ مبالغ فوق می باشد. ضمناً در کلیه موارد فوق ، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی صورت می گیرد.
تاکید می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از بخشنامه مزبور تا کنون بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی در ارتباط با نحوه فروش ارز مسافرتی صادر نکرده است .تعداد بازديدها:   14,838