سقف مشارکت طرف خارجی برای تاسیس بانک مشترک تعیین شد

 روابط‌ عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در اجرای تکلیف مقرر در ماده 87 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ‌کشور مبنی بر لزوم تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی ، متن انگلیسی‌" مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها " در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به نشانی http://www.cbi.ir/page/8705.aspx بخش Bank  Supervision قابل دسترس می‌باشد.گفتنی است متن فارسی این مقررات ،قبلا" در سایت بانک قرار گرفته بود ولی اکنون این مقررات به زبان انگلیسی برگردانده شده است.

 تعداد بازديدها:   6,391