مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، یکهزار و یکصدو سی و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست جناب آقای بهمنی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضاء روز سه شنبه مورخ 27/10/1390 تشکیل شد.
در این جلسه ، «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» و موضوع «محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول » ، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .

 تعداد بازديدها:   13,902