تاکید مجدد شورای پول واعتبار بر اجرای مجموعه « سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور»

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: یک هزار و یکصد‌و‌ سی و ششمین جلسه شورای پول واعتبار روز سه‌شنبه مورخ 11/11/1390 با حضور رئیس کل بانک و اکثریت اعضاء در این بانک تشکیل شد.
اهم مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:
1) در صورتی که متقاضی ضمانت نامه پس از پرداخت مبلغ ضمانت نامه از سوی بانک به ذینفع ،مبادرت به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید ، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه، دینی معادل حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه 8 در صد در سال از متقاضی ضمانت نامه اخذ می گردد.
2) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود تسهیلات اعطایی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سرزمین اصلی یکسان اعمال می گردد.
 در این جلسه تعیین نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی  و اوراق گواهی سپرده عام و خاص بر اساس مفاد مجموعه « سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» مورد تاکید قرار گرفت.تعداد بازديدها:   9,424