نحوه فروش ارز مسافرتی

پرداخت وجه ریالی در شعب ارزی سطح شهر، تحویل ارز در مبادی خروجی فرودگاه‌ها

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هموطنان عزیزی که عازم مسافرت خارج از کشورهستند، می‌توانند ارز موردنیاز خود را از شعب بانک‌های مستقر در مبادی خروجی فرودگاه‌ ها تهیه کنند.
این گزارش می‌افزاید: متقاضیان دریافت ارز مسافرتی پس از پرداخت معادل ریالی ارز مورد نیاز خود به شعب ارزی بانک‌های ملی و ملت در سطح شهر و دریافت سند حسابداری و یا رسید مربوطه به شعبه‌ بانک‌های یادشده مستقر در مبادی خروجی فرودگاه (‌پس از گیت خروجی) مراجعه و در مقابل ارائه سند حسابداری و یا رسید ، نسبت به دریافت ارز مسافری خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است در سند حسابداری یا رسید باید مبلغ ، نام متقاضی ، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطلاعات مرتبط درج و ممهور به مهر و امضای شعبه ‌باشد.تعداد بازديدها:   8,423