دبیرکل بانک مرکزی :

اتکای مردم به وجه نقد پرداختی خودپردازها به حدود یک دهم مبادلات الکترونیکی رسید

نظام بانکی  آماده ترین و با تجربه ترین نهاد کشور برای اجرای  طرح‌ هدفمندی یارانه‌ها است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ آقای احمدی دبیرکل بانک مرکزی امروز در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ضمن اعلام این نکته واشاره به چالش های موجود در انجام طرح واریز نقدی یارانه ها به حساب خانوارها، همچون : حجم و گستردگی تعداد خانوارها ، عدم تعامل برخی از خانوارها در مناطق روستایی و دورافتاده با نظام بانکی کشور و نداشتن تجربه عینی به منظور برآورد دقیق تقاضا برای خدمات بانکی در زمان اچرای طرح ، نظام بانکی را آماده ترین و با تجربه ترین نهاد کشور برای اجرای این طرح عنوان کرد.
وی در این رابطه افزود : در مرحله اول واریز یارانه های نقدی ،‌ بیش از 17 میلیون و 600 هزار خانوار تحت پوشش قرار داشتند که این تعداد تا مرحله دهم آن در آذرماه سال جاری به بیش از 21 میلیون و 500هزار خانوار رسید و این به معنی انجام عملیات واریز به بیش از بیست میلیون حساب ظرف یک شب و افزایش توان پردازشی برای پاسخگویی به افزایش مراجعات به بانکها در روزهای بعد از آن می باشد .
ایشان خاطرنشان کرد :‌ با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و واریز نقدی آن به حساب مردم ،‌ تقریباً تمام آحاد کشور  تحت پوشش خدمات بانکی قرار گرفته و همه افراد مولد جامعه دارای حساب بانکی فعال شده اند. همچنین بیش از 70 درصد حساب های معرفی شده به کارت های بانکی متصل بوده و سایر حساب ها نیز قابلیت مبادله الکترونیکی وجوه را دارند .
وی افزود : کاربری کارت ها به لحاظ مبلغ تراکنش ها در روزهای واریز یارانه قابل توجه بوده و بیش از 90 درصد مبلغ مبادلات کارتی مردم صرفاً به مبادلات خرید و انتقال الکترونیکی وجوه اختصاص داشته است که نشان می دهد اتکای عموم به وجه نقد پرداختی خودپردازها به حدود یک دهم مبادلات الکترونیکی رسیده است و این در نوع خود موفقیت بزرگی برای نظام بانکی و کشور محسوب می شود .
آقای احمدی بیان داشت :‌ نگاهی به نمودارهای عملکرد شتاب نشان می دهد که تعداد تراکنش های موفق این مرکز از حدود 25 میلیون تراکنش در زمان پیش از واریز یارانه ها در اوایل آذر 89 ، به حدود 45 میلیون تراکنش در اواخر آذر و اوایل دی ماه همان سال افزایش یافت و این میزان در آخرین مرحله واریز یارانه های نقدی به بیش از 67 میلیون تراکنش در پنج روز پس از واریز رسید و در این بازه چهارده ماهه ، ‌مبلغ تراکنش ها هم با رشدی 433 درصدی از حدود 750 میلیارد ریال به نزدیک 4000 میلیارد ریال رسیده است .
دبیرکل بانک مرکزی افزود :‌ از زمان شروع طرح واریز نقدی یارانه ها ، سهم تراکنش‌های الکترونیکی مرکز شتاب ، شامل تراکنش‌های خرید الکترونیکی و انتقال وجه از 40 درصد در آذر 89 به بیش از 54 درصد در بهمن 90 رسیده است که بیانگر تغییر اساسی در کاربری ابزارهای پرداخت الکترونیکی و اتکاء کمتر مردم به وجه نقد می باشد .
وی در ادامه گفت : سهم مبلغی تراکنش های تمام الکترونیکی خرید و انتقال وجه از 89 درصد به بیش از 95 درصد رسیده است که به لحاظ ارزش، در حال حاضر تنها پنج درصد تراکنش های مرکز شتاب به برداشت وجه نقد اختصاص دارد .
ایشان با اشاره به این مطلب که تعداد تراکنش های مرکز شتاب در آذر 89 به حدود 170 میلیون تراکنش رسید ، افزود : در 28 روز اول بهمن 90 ، این تراکنش ها با رشدی 152 درصدی از مرز 430 میلیون تراکنش عبور کرد و در همین زمان، مبلغ تراکنش ها نیز از 505 هزار میلیارد ریال به 2003 هزار میلیارد ریال فراتر رفت .
آقای احمدی در پایان خاطرنشان کرد : برای اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی نیز طرح های دیگری به منظور کاربری بیشتر زیرساخت های پرداخت الکترونیکی در دست اجراست که از جمله آنها می‌توان به خدمات برداشت مستقیم جهت اتصال حساب‌های واریز یارانه به قبوض خدماتی و پرداخت خودکار قبوض اشاره نمود که در اوایل سال آینده به مرحله عملیاتی خواهد رسید . تعداد بازديدها:   5,444