بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

قبول ضمانت نامه های اعتباری صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: به استناد تبصره (2) ماده (2) ”آئين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها“ این بانک مقرر نمود: «ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري (ارزي ـ ريالي) صادره توسط ”صندوق ضمانت صادرات ايران“، به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي مورد قبول مي‌باشد.»
شایان ذکر است متن تنقیح شده و نهایی آیین نامه مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی قابل دسترس می‌باشد.تعداد بازديدها:   5,787