به بانکها ابلاغ شد:

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده

  به گزارش روابط عمومی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، این بانک طی بخشنامه ای ، مصوبه يکهزار و يکصد و سی و ششمین جلسه مورخ 11/11/1390 شوراي محترم پول و اعتبار را به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد : 
   دراین مصوبه آمده است : « نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه 8 درصد می باشد » .
   با عنایت به مصوبه فوق الذکر ،‌ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه  ،مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه مورخ 7/9/1371 شورای پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 2070/35 مورخ 15/10/1371 اداره نظارت بر بانکها ملغی‌الاثر اعلام می گردد .تعداد بازديدها:   13,494