بانک مرکزی:

سکه های پیش فروش شده در زمان مقرر تحویل داده خواهد شد

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بر اساس دستورالعمل پیش فروش سکه، در زمان مقرر اقدام به تحویل سکه های ثبت نامی خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی از آنجا که به دلیل عرضه سکه های پیش فروش شده ، در سررسید مقرر امکان افت قیمت و در نتیجه متضرر شدن خریداران وجود دارد ، براین اساس یکی از راهکارهای قابل بررسی توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از این موضوع، ارایه اوراق بهادار به خریدارانی است که خود متقاضی تحویل اوراق بهادار به جای سکه هستند.
در پایان بار دیگر تاکید می شود بانک مرکزی سکه های پیش خرید شده را در زمان مقرر تحویل خواهد داد.تعداد بازديدها:   23,686