اطلاعات ارزی که مسافران خارج از کشور باید بدانند

روابط عمومی بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به سؤالات آن دسته از هموطنانی که عازم سفر خارج از کشور هستند و در راستای رفع ابهامات موجود در زمینه ميزان و نحوه فروش ارز مسافرتي، دستورالعمل‌های مربوطه را بار دیگر در ‌اختیارهموطنان عزیز قرار داده است.

ميزان ارز مسافرتي با توجه به مقصد و نحوه سفر

- سفرهاي هوايي
1- به مقصد کشورهاي ترکيه، ترکمنستان، کويت، قطر، بحرين و عمان به ميزان 1000دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يکبار در سال.
2- به مقصد کشورهاي آذربايجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات‌متحده‌عربي به ميزان 400دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يکبار در سال.
3- به مقصد کشورهاي عراق، سوريه و عربستان ”عمره‌مفرده“بميزان 400 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و دو نوبت در سال.
4- به مقصد ساير کشورها بميزان 1500 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يک بار در سال.
- سفرهاي زميني، ريلي و دريايي
1- به مقصد کشورهاي عراق، سوريه و عربستان ”عمره‌مفرده“به ميزان 400 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و دو نوبت  درسال.
2- به مقصد ساير کشورها به ميزان 400 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يک بار  در سال.
 خاطر نشان مي سازد مسافران مي‌توانند علاوه بر استفاده از ارز اختصاصي بابت سفرهاي ”هوايي“ و يا ”زميني، ريلي و دريايي“ به ساير کشورها بشرح فوق مجموعاً دو نوبت در سال از  ارز مسافرتي‌مربوط به کشورهاي عراق، سوريه و عربستان نيز بهره‌مند شوند. کمااينکه مسافراني که از دونوبت ارز مسافرتي به مقصد کشورهاي عراق، سوريه و عربستان استفاده نموده اند نيز مي توانند از ارز مربوط به ساير کشورها به شرح فوق استفاده نمايند.

نحوه خريد ارز مسافرتي

در مورد سفرهاي هوايي کليه مسافران مي‌توانند با مراجعه به يکي از شعب بانک هاي ملي ايران ، ملت و سامان در سطح شهر با ارائه مدارک مربوط،  ارز مسافرتي خود را درخواست و سند حسابداري يا رسيد آن را دريافت نمايند. تحويل ارز با ارائه رسيد مذکور پس از گيت خروجي فرودگاه امکان پذير مي‌باشد.ضمناً خريد ارز بابت سفرهاي زميني ، ريلي ودريايي در حال حاضر طبق روال گذشته صورت مي پذيرد.

ساير نکات

1- فروش ارز مسافرتي به مسافرين با سن قانوني کمتر از 2 سال امکان پذير نبوده و براي سنين 2 تا 12 سال به ميزان 50 درصد مبالغ مورد اشاره فوق خواهد بود.
2- فروش ارز مسافرتي به نرخ رسمي صورت مي‌گيرد.
3- در ترتيبات فروش ارز مسافرتي منظور از سال، سال شمسي تقويمي است . بر اين اساس مسافراني که در هر مقطع زماني از سال1390 از ارز مسافرتي خود استفاده نموده‌اند از ابتداي سال1391 مي‌توانند از ارز مسافرتي  جديد خود بهره‌مند شوند.
4- خريد ارز مسافرتي توسط مسافراني که با گذرنامه ايراني سفر مي‌نمايند درصورتي‌ که کشور مقصد آنها کشور محل اقامت آنها نيز ‌باشد، بدون نياز به ويزا امکان پذير است .تعداد بازديدها:   10,641