نماگرهای اقتصادي شماره 63 منتشر شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماگرهای اقتصادي شماره 63‌(سه ماهه چهارم سال 1389)‌ را منتشرکرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نشریه فوق در بخش «تازه های نشر» پایگاه اطلاع رسانی قابل دریافت است.
شایان ذکر است متن انگلیسی این نشریه با عنوان (Economic Trends  63 (Q4,1389  نیز در بخش انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی قابل رویت است.تعداد بازديدها:   5,863