تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان از طریق صرافی های مجاز

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان ،جلسه ای با کانون صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل شد . 

 به صرافی های مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ نموده اند اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تامین نیازهای مشتریان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام نمایند .
  بدیهی است خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی (سنا) ثبت خواهد شد .
  ضمنا دانشجویان و مسافران برای تامین ارز مورد نیازمی توانند به بانکهای عامل مراجعه و بانک ها موظفند بلافاصله ارز مورد نیاز آنان را دراختیارشان قرار دهند در صورت تخلف مراتب را به بانک مرکزی ، بخش نظارت منعکس نمایند .تعداد بازديدها:   9,805