بانک مرکزی به شبکه بانکی‌ابلاغ کرد:

واردات شمش طلا‌،‌ نقره و پلاتین فقط با اعتبار‌ اسنادی دیداری و ارز متقاضی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای، به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد:
پیرو بخشنامه های شماره 1020/60 مورخ 30/7/1390 و 038/60 مورخ 14/12/1390 ، واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 995/0 و نقره و پلاتین صرفاً به صورت اعتبار اسنادی دیداری و با ارز متقاضی امکان‌پذیر می باشد .
     شایان ذکر است ،‌ بخشنامه یادشده در پایگاه اطلاع رسانی بانک  مرکزی به نشانی http://www.cbi.ir ‌بخش «قوانین و مقررات» ، مقررات ارزی قابل دسترسی می باشد . (صفحات 15 و‌27 جایگزین شده است.)

تعداد بازديدها:   11,071