«بانک تات»‌ با موسسات مالی و‌اعتباری «صالحین» و «‌آتی» ادغام ‌می‌شود

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: براساس مصوبه اسفندماه سال 90 شورای پول  و اعتبار مقرر گردید «بانک تات»  با موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس «صالحین» و «‌آتی» ادغام گردد و درحال حاضر روند ادغام این موسسات در شرف انجام است.
تعداد بازديدها:   13,509