بانک مرکزی به بانک ملی ابلاغ کرد:

حذف روش خرید نقدی ‌جایگزین سکه‌

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک ملی ایران حذف دریافت وجه نقد ، معادل ارزش مسکوک پیش خریدشده از روش های جایگزین تحویل سکه را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است:
با گذشت بیش از یک ماه از موعد تحویل مسکوک طلای پیش فروش شده و با توجه به نتایج حاصل از بررسی روش های مختلف معرفی شده و امعان نظر به موقتی بودن روشهای مذکور  مقرر گردید ؛ بانک ملی ایران از تاریخ 31/2/1391 استفاده از روش «دریافت وجه نقد، معادل ارزش مسکوک پیش خرید شده به نرخی که روزانه از سوی بانک مرکزی به آن بانک اعلام می گردد » را از روشهای جایگزین واگذاری مسکوک طلا به متقاضیان حذف نماید .
بدیهی است استفاده از سایر روشهای جایگزین از جمله دریافت حواله مسکوک طلای بانک مرکزی و یا دریافت اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری ( عام ) آن بانک برای متقاضیان کماکان به قوت خود باقی و درصورت نیاز هرگونه تغییر در نحوه واگذاری مسکوک طلای پیش فروش شده بانک مرکزی به اطلاع بانک ملی ایران خواهد رسید .

تعداد بازديدها:   5,989