سي و چهارمين هم انديشي آموزشي آمار اقتصادي به كار خود پايان داد

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،مراسم اختتاميه سي وچهارمين هم انديشي آموزشي آمار اقتصادي بانك مركزي روز پنجشنبه مورخ 4/3/1391 با سخنراني معاون اداري – مالي و مديريت كل آمار اقتصادي بانك مركزي برگزار شد. دراين مراسم ، معاون اداري – مالي بانك مركزي كه حامل پيام تشكر دكتر بهمني از مجموعه آماري بانك مركزي بود، خاطرنشان كرد : باتوجه به اينكه در سال توليد ملی  ، حمايت از كار  و سرمايه ايراني قرار داريم و بانك مركزي نيز در بخش توليد ملي نقش بسزايي دارد درهمين راستا ، كارگروهي به منظور اجراي هرچه بهتر منويات مقام معظم رهبري ايجاد شده است.
وي تاكيد كرد: منويات مقام معظم رهبري مبناي صحيحي به ما داده است زيرا هر كشوري بخواهد مستقل باشد راهي جز توليد ملي ندارد .
مديركل آمارهاي اقتصادي دراين مراسم با بيان اين‌كه« خانواده گرم آمارهاي اقتصادي مشخصه مطلوبي از تلاشهاي فراوان دارد» خاطرنشان كرد : اگر بپذيريم كه تهيه آمارهاي اقتصادي موضوع مهمي است، بايد بپذيريم كساني كه در تهيه ،  تنظيم اين اطلاعات كوشش مي كنند هم به همان ميزان از اهميت برخوردارند.
مقتدايي ضمن تشكر از رئيس كل بانك مركزي  و معاون اداري ، مالي تاكيد كرد : ايجاد و برگزاري اين هم انديشي بي شك بدون دلسوزي و همكاري اين بزرگواران مقدور نبود.
اين مقام مسئول بانك مركزي با درخواست اصلاح مسير شغلي متصدي كاركنان بخش آمار اقتصادي خاطر نشان كرد: اگرچه ما در بررسيهاي آماري بارها تجديد نظر نموده ايم اما از نظر چارت سازماني و منابع انساني هنوز اصلاحات لازم صورت نگرفته است و اين موضوع مورد تاييد و تاكيد جدي معاونت محترم اداري‌- مالي بوده است.
مدير كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه اين مديريت براي اولين بار مبدع ايجاد نظام پيشنهادها در بانك مركزي است، افزود: همواره تلاش ما بر اين بوده است كه نظرات يكديگر را بشنويم و ايجاد نظام پيشنهادها به منظور بهره گيري از دانش پنهان سازمان و آشكار سازي آن مويد اين مطلب است .
در پايان مراسم با معرفي كاركنان دواير در واحدهاي آماري نمونه «روساي دواير آماري نمونه» مسئولين و متصديان جمع آوري آمارهاي اقتصادي نمونه و نفرات برتر آزمون آمارگيران از آنها تجليل شد.
شايان ذكر است سي و چهارمين هم انديشي آموزشي آمارهاي اقتصادي روز شنبه مورخ 30/2/1391 در مجتمع آموزشي رفاهي بانك مركزي واقع در نوشهر با قرائت پيام دكتر بهمني رياست كل بانك مركزي افتتاح شده بود.

تعداد بازديدها:   4,487