دکتر نیلی دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی :

نظام کنترل داخلی بانکها با الزامات و ضرورتها فاصله زیادی دارد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دکتر فرهاد نیلی دبیر بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در مراسم افتتاحیه این همایش با بیان اینکه صنعت بانکداری با بیش از 200 هزار کارمند، یکی از بزرگترین صنایع کشور است خاطرنشان کرد: این صنعت با حدود 21 هزار شعبه بیشترین ضریب نفوذ جغرافیایی و با بیش از 100 میلیون حساب سپرده بانکی بیشترین ضریب نفوذ اجتماعی را دارد .
مشاور رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که نظام پولی و بانکی کشور در سال 1390 دستاوردهای قابل توجهی داشته است افزود: رشد پایه پولی به کمتر از 10 درصد محدود شد و سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی با 8/0 واحد درصد کاهش طی 4 سال از 3/8 درصد در سا ل87 به 5/7 درصد در پایان سال 1390 رسیده است.
وی اظهار داشت: تجدید نظر در نرخهای سود بانکی هر چند دیرهنگام ،موفق شد ساختار زمانی سپرده ها را تاحدی اصلاح کند.به صوریکه در پایان سال گذشته نسبت سپرده های مدت دار به دیداری به 8/2 و ماندگاری سپرده به حدود 31 ماه رسید. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی به حدود 8/4 رسید.
دکتر نیلی کاستی ها و نابسامانی نظام بانکی کشور را در ناترازی نسبت مصارف به منابع بانکها ، عدم اولویت افزایش سرمایه بانکهای دولتی ، عدم مطابقت وظیفه اصلی و حرفه ای حاکمیت از نظارت بانکی و عدم توجه به سیاستهای احتیاطی به طور شایسته برشمرد و تاکید کرد: نسبت مصارف به منابع بانکها بخصوص در چند بانک تجاری که سهم بالایی در بازار دارند نگران کننده است و به دلیل غیرتعادلی بودن نرخ ها و سخاوتمندی در تامین کسری منابع بلندمدت منابع بانکها ، ناتوانی در نسبت تسهیلات به سپرده ها نهادینه شده و چاره ای در کوتاه مدت متصور نیست .
دبیر همایش سیاستهای پولی و ارزی با بیان این که افزایش سرمایه بانکها بخصوص بانکهای دولتی در اولویت قرار ندارند اظهار داشت : حتی زمانی که لایحه دولت برای این منظور در مجلس تایید نمی شود اهرم برداری از  بانک های دارای سرمایه پایین مورد توجه قرار نگرفته و سرعت تسهیلات آنان کاسته نمی شود.
وی با بیان این که دربعضی موارد ، از نظارت بر بانکها چیزی خواسته می شود که با وظیفه اصلی و حرفه ای آن که همان اطمینان از ثبات و سلامت بانکها است قرابت چندانی ندارد تاکید کرد: متاسفانه نظام کنترل داخلی بانکها با الزامات و ضرورتها فاصله زیادی دارد.
دکتر نیلی با انتقاد از این که سیاستهای احتیاطی چندان مورد توجه نیستند بیان کرد: در مواردی سیاستهای پولی و اعتباری و ارزی مخاطراتی را از بیرون به ترازنامه بانکها تحمیل کرده و آنها را وادار به اعطای تسهیلات به بخشها یا حوزه هایی می کند که از ریسک بالایی برخوردارند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که نباید تولید ملی به حمایت از همه تولیدکنندگان تفسیر و ترجمه شود بیان داشت: تنها تولیدکنندگان کارا و با بهره وری بالا طعم شیرین حمایت از تولید ملی را باید بچشند.
وی افزود: بانکها نباید چنین ابرهای بهاری باران اعتبارات را برهمه بنگاه ها ببارند . غربالگری در قلب بانکداری نهفته است .
وی در پایان ابراز امیدواری کرد حاصل تلاش دستاندرکاران این همایش سهم کوچکی در بهبود سیستم سیاستگذاری پولی ، اصلاح ساختار بانکها و تامین سعادت و بهداشت مالی کشور   باشد.

 

تعداد بازديدها:   5,078