حذف گزینه «حواله مسکوک طلای بانک مرکزی(پته) جایگزین سکه» از تاریخ 13/03/1391

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از میزان استقبال پیش خرید کنندگان سکه از ابزارهای جایگزین و امعان نظر به موقتی بودن روشهای مذکور، از تاریخ 13/03/1391 تحویل «حواله مسکوک طلای بانک مرکزی (پته)» به جای سکه، متوقف می‌شود.
   بدیهی است، حواله‌ها(پته)‌ صادرشده قبل از تاریخ یاد شده‌کماکان معتبر بوده و دارندگان آن می‌توانند هر زمان که مایل باشند با مراجعه به شعب بانک ملی، سکه‌های خود را دریافت نمایند. 

تعداد بازديدها:   5,029