دو ماه فرصت برای درج اطلاعات ضروری،

عزم جدی بانک‌مرکزی برای سامان‌دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستاي ساماندهي صندوق هاي قرض‌الحسنه سراسر کشور ، کلیه صندوق های قرض الحسنه موظفند از تاريخ نشر اين اطلاعيه به مدت دو ماه به آدرس nbfi.cbi.ir (قسمت صندوق قرض الحسنه – تقاضای تطبیق ) مراجعه و نسبت به درج مشخصات صندوق ، اعضای هیات امنا ، اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و سیستم های نرم افزاری مورد استفاده اقدام نموده و کد رهگيري اخذ نمايند.
   شایان ذکر است درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری به منزله صدور مجوز فعالیت نبوده و هیچ گونه تعهدی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور مجوز فعالیت ایجاد نمی نماید.
 بدیهی است مسئولیت عواقب عدم مراجعه به سامانه فوق الذکر و اخذ کد رهگیری در مهلت مقرر برعهده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق های قرض الحسنه خواهد بود .

تعداد بازديدها:   7,335