از امروز در مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد:

افزایش یک اولویت کالایی دیگر برای تخصیص ارز

از امروز اولویت‌های گروه 7 نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،پیرو اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و اطلاع رسانی مقدماتی این بانک و نیز ابلاغ دستورالعمل نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای؛ علاوه بر گروه‌3 تا 6 ، گروه 7 نیز  از روز جاری (دوشنبه 24/7/1391) مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای خواهد بود.
این گزارش همچنین می‌افزاید: در پایان هفدهمین روز کاری مرکز مبادلات ارزی تعداد 155 فقره ثبت سفارش صورت گرفت و با احتساب عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های صورت گرفته این مرکز به 2718 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   6,425