تلاش جهت تامین ارز دانشجویان غیر‌بورسیه

   مطابق با توافقات و مکاتبات انجام یافته با بانک تجارت به عنوان بانک عامل ارایه دهنده خدمات ارزی به دانشجویان غیر بورسیه ، بانک مزبور نسبت به دریافت وجه ریالی ارز دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  مطابق با مدارک لازم اقدام نموده و پس از ارایه آمار تکمیلی به بانک مرکزی ، این بانک در اسرع وقت نسبت به تامین ارز اقدام خواهد نمود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛هم اکنون با توجه به پیش بینی‌های انجام یافته  محدودیتی از طرف بانک مرکزی جهت تامین ارز به بانک تجارت وجود ندارد.
در صورت وجود مشکلات در فرآیند تخصیص ارز به دانشجویان مزبور موضوع می تواند به  تلفن گویای روابط عمومی بانک مرکزی به شماره 29954855-021 و یا مرکز مبادلات ارزی منعکس شود تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام شود.
 شایان ذکر است مرکز مبادلات ارزی در روز بیست و دوم آبان ماه، تعداد 80 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 7059 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   5,318