امکان دریافت تقاضای تاسیس صرافی از طریق سامانه بازار غیرمتشکل پولی فراهم شد

     با راه اندازی سامانه بازار غیرمتشکل پولی ،‌ امکان دریافت تقاضای تاسیس صرافی از طریق این سامانه میسر شد .
   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ نظر به راه اندازی سامانه بازار غیرمتشکل پولی به نشانی Nbfi.cbi.ir و فراهم شدن امکان دریافت تقاضای تاسیس صرافی از طریق این سامانه ؛ کلیه متقاضیان تاسیس صرافی به منظور ارائه تقاضا ، صرفاً می بایستی از طریق مراجعه به « بخش صرافی ها»ی سامانه مزبور ، نسبت به ثبت تقاضای تاسیس صرافی اقدام و پس از ثبت اطلاعات درخواستی ، کد رهگیری اخذ نمایند .
    شایان ذکر است‌ ، با توجه به این که هرگونه پیگیری صرفاً از طریق سامانه مزبور و با دراختیار داشتن کد رهگیری امکان پذیر می باشد ، لذا افراد می بایست در حفظ و نگهداری این کد ، کوشا باشند .
   این گزارش می افزاید : پذیرش تقاضای تاسیس صرافی صرفاً از طریق سامانه مزبور امکان پذیر بوده و تقاضاهایی که پس از تاریخ صدور این اطلاعیه و خارج از سامانه مزبور به این بانک ارسال شوند ، فاقد اعتبارند و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  لازم به ذکر است ، متقاضیان تاسیس صرافی می توانند جهت ارتباط با بخش صدور مجوز صرافیها و پیگیری مراحل صدور مجوز صرفاً با استفاده از کد رهگیری و از طریق قسمت مشاهده وضعیت صرافی و پرسش و پاسخ در سامانه مزبور اقدام نمایند .
  خاطرنشان می سازد ؛ درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری ،‌ هیچگونه تعهدی را برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه مجوز صرافی ایجاد نخواهد کرد . 

تعداد بازديدها:   21,713