تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی به 8482 فقره رسید

 مرکز مبادلات ارزی در ششم آذر ماه ، تعداد  95 فقره سفارش را به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم   8482 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   2,897