تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها و مؤسسات اعتباری

با عنایت به تکلیف مقرر در مفاد جزء ( 5 ) بند ( ح ) تبصره ( 16 ) قانون بودجه سال 1402 کشور مبنی بر گزارش مجموع مبالغ اصل تسهیلات پرداخت شده به کارمندان هر بانک / مؤسسه اعتباری ، جدول گزارش اطلاعات مورد اشاره به شرح ذیل اعلام می گردد.
 


تعداد بازديدها:   5,221