رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 1396 به 3.4 درصد رسید

رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 1396 به 3.4 درصد رسید براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال 1390 در 9 ماهه سال 1396، به عدد 3.4 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به (قیمت های ثابت سال 1390) در 9 ماهه سال 1396 به 5205.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه 9 ماهه سال 1395 به میزان 3.4 درصد افزایش یافته است.


گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی  9 ماهه سال 1396

توضیحاتی در خصوص رشد اقتصادی –  9 ماهه سال 1396
 

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   3,823