روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

روند نزولی تورم ماهانه / نرخ تورم مهرماه 15.9 درصد محاسبه شد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر‌ماه 1396 معادل 15.9 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 100=1395 به شرح زیر است:

-    شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 1397 به عدد 148.4 رسيد که نسبت به ماه قبل 4.6 درصد افزايش يافت.

-    شاخص مذکور در مهرماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 36.9 درصد افزايش داشته است.

  گفتنی است با کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، نرخ تورم ماهانه که مجموعاً در شش ماه اول سال روندی صعودی را طی کرده بود، در مهرماه با کاهش مواجه شده است.


 

1


 

تعداد بازديدها:   3,860