۵۰,۰۰۰ ريال (سری دوم)

ویژگی‌های امنیتی 
۱- طرح مکمل
عدد ۵۰۰۰۰ در قسمت چپ گوشه پائين،به گونه اي چاپ شده است که قسمتي از آن در رو و قسمتي ديگر در پشت اسکناس قرار گرفته و در مقابل نور همديگر را کامل مي‌کنند.
۲- ريزنوشته
نوشته هاي بسيار ريزي که با ابزاربزرگ‌نمايي قابل مشاهده هستند وتنها به وسيله دستگاه‌هاي چاپ امنيتي چاپ مي‌شوند.
۳- علامت مخصوص روشندلان
علامت ويژه اي که توسط چاپ برجسته ايجاد مي‌شود.اين علامت در گوشه پائين سمپ چپ اسکناس براي تشخيص مبلغ توسط افراد نابينا قرار گرفته است.
۴- واتر مارک
تصوير حضرت امام خميني (ر ه) به صورت سه بعدي در سمت چپ اسکناس و عدد ۵۰.۰۰۰ به صورت الکترو تايپ در خميره کاغذ قرار گرفته است که با نگهداشتن اسکناس در مقابل نور به راحتي ديده مي‌شود.
۵- نخ امنيتي پنجره‌اي هولوگرام
اين نخ با ريز نوشته I.R.IRAN و نشان بانک مرکزي به گونه اي درون کاغذ قرار گرفته که بخشي از آن روي کاغذ آشکار و قسمت ديگر در بطن کاغذ مخفي است و با قرار گرفتن اسکناس در مقابل نور تمام نخ مشخص مي‌شود.
۶- طرح مخفي
اين طرح در چاپ برجسته به صورت مخفي قرار دارد و با قراردادن اسکناس در راستاي چشم به شکل تقريباً افقي،در مقابل نور نمايان خواهد شد.
 
۷- طراحي خطي
 
۸- چاپ برجسته
اين مشخصه به راحتي با لمس اسکناس قابل تشخيص مي‌باشد.
۹- فايبرهاي فلورسنتي نامرئي
الياف فلورسنتي نامرئي در پشت و روي کاغذ وجود دارد که تحت تابش اشعه ماوراي بنفش در چهار رنگ زرد، آبي و سبز و قرمز ديده خواهد شد.
۱۰- مرکب فلورسنتي
نوعي مرکب که در چاپ افست بخش‌هايي از زمينه بکار مي‌رود.اين مرکب با تابش اشعه ماوراء بنفش،بازتاب نور شديد دارد وبه رنگ‌هاي سبز و آبي فسفري تغيير مي‌کند.چاپ شماره‌ها با استفاده از مرکب قرمز فلورسنت مي‌باشد.
 
تعداد بازديدها:   28,165