مبادلات پایاپای Barter transactions

مبادلات پاياپاي مستلزم وجود دو طرف مي‌باشد، يک طرف ارائه کننده يک کالا، خدمت يا دارايي غيرنقدي است به طرف ديگر در ازاي دريافت يک کالا، خدمت يا دارايي غيرنقدي است.


تعداد بازديدها:   1,208