تغییر در ارزش ویژه Changes in net worth

تغيير در ارزش ويژه  برابر است با تغيير در دارايي‌ها منهاي تغيير در بدهي‌ها.


تعداد بازديدها:   1,008