تغییر در ارزش ویژه Changes in net worth

تغيير در ارزش ويژه  برابر است با تغيير در دارايي‌ها منهاي تغيير در بدهي‌ها.
تعداد بازديدها:   576